Att vara förälder

Det handlar om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och dåligt samvete. Dagens föräldrar kan behöva stöd på många sätt. Att regelbundet träffa andra föräldrar, och få möjlighet att dela glädje och bekymmer är för många ett sätt att skapa trygghet. Att känna sig trygg i sin föräldraroll skapar förutsättningar för trygga barn.

Föräldrar Emellan i Varberg vänder sig till alla som är föräldrar, men även till andra som har barn och ungdomar i sin närhet. Vi erbjuder föreläsningar av hög kvalitet för inspiration och ökade kunskaper. Dessutom finns möjlighet att gå med i grupper för erfarenhetsutbyte, där studieförbunden ger den hjälp som behövs.